Author = Mariya Y Marusina
Automatic Segmentation of MRI Images in Dynamic Programming Mode

Volume 19, Issue 10, October 2018, Pages 2771-2775

Mariya Y Marusina; Elizaveta A Karaseva


MRI Image Processing Based on Fractal Analysis

Volume 18, Issue 1, January 2017, Pages 51-55

Mariya Yakovlevna Marusina; Alexandra Pavlovna Mochalina; Ekaterina Pavlovna Frolova; Valentin Satikov; Anton Alexeyevich Barchuk; Vladimir Igorevich Kuznetsov; Vadim Sergeevich Gaidukov; Sergey Aleksandrovich Tarakanov