Author = Naylia Urazalina
Number of Articles: 1
1. BRCA1 and ТР53 Gene-Mutations: Family Predisposition and Radioecological Risk of Developing Breast Cancer

Volume 17, Issue 8, August 2016, Pages 4059-4062

Bakytbek Apsalikov; Zukhra Manambaeva; Erlan Ospanov; Meruyert Massabayeva; Kuantkan Zhabagin; Zhanar Zhagiparova; Vladymir Maximov; Elena Voropaeva; Kazbek Apsalikov; Tatiana Belikhina; Ramil Abdrahmanov; Elena Cherepkova; Sayat Tanatarov; Adilzhan Massadykov; Naylia Urazalina