Author = Аrstan Mamyrbayev
Number of Articles: 3
1. Morbidity, Disability and Death Rates of The Population Due to Malignant Neoplasms in Uralsk City in The Republic of Kazakhstan

Volume 17, Issue 12, December 2016, Pages 5159-5164

Gulmira Umarova; Аrstan Mamyrbayev; Saule Bermagambetova; Akmaral Baspakova; Umyt Satybaldieva; Valentina Sabyrakhmetova; Talgar Abilov; Gulnar Sultanova; Raisa Uraz


2. The Incidence of Malignant Tumors in Environmentally Disadvantaged Regions of Kazakhstan

Volume 17, Issue 12, December 2016, Pages 5203-5209

Arstan Mamyrbayev; Timur Jarkenov; Askar Dosbayev; Nailya Dusembayeva; Anatolyi Shpakov; Gulmira Umarova; Yelena Drobchenko; Temirgali Kunurkulzhayev; Mukhtar Zhaylybaev; Gulnar Isayeva


3. Features of Malignancy Prevalence among Children in the Aral Sea Region

Volume 17, Issue 12, December 2016, Pages 5217-5221

Arstan Mamyrbayev; Nailya Dyussembayeva; Lyazzat Ibrayeva; Zhanna Satenova; Anara Tulyayeva; Nurgul Kireyeva; Dinara Zholmukhamedova; Dina Rybalkina; Galymzhan Yeleuov; Almasbek Yeleuov