Author = Wei Zhu
Number of Articles: 1
1. Clinicopathological Significance of MTA 1 Expression in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis

Volume 18, Issue 11, November 2017, Pages 2903-2909

Wei Zhu; Guixian Li; Haina Guo; Honglong Chen; Xiujuan Xu; Jiali Long; Chao Zeng; Xiaojun Wang