Author = Jeannie Navarro
Number of Articles: 1
1. Tumor Protein p53 and K-ras Gene Mutations in Peruvian Patients with Gallbladder Cancer

Volume 20, Issue 1, January 2019, Pages 289-294

Tatiana Vidaurre; Sandro Casavilca; Paola Montenegro; Henry Gomez; Mónica Calderón; Jeannie Navarro; Jessica Aramburu; Ebert Poquioma; Yasuo Tsuchiya; Takao Asai; Yoichi Ajioka; Ayako Sato; Toshikazu Ikoma; Kazutoshi Nakamura