Keywords = smoking behaviour
Number of Articles: 3
1. Factors Affecting Mental Patients’ Behaviors and Attitudes Regarding Smoking

Volume 18, Issue 7, July 2017, Pages 1991-1997

Michael Kourakos; Maria Saridi; Theodora Kafkia; Maria Rekleiti; Kyriakos Souliotis; Hero Brokalaki; Evmorfia Koukia