Author = Edyta Wolny-Rokicka
The Correlation of Blood Parameters with Size in Cases of Neoplastic Tumor

Volume 20, Issue 1, January 2019, Pages 53-57

Edyta Wolny-Rokicka; Jerzy Wydmański; Andrzej Tukiendorf; Piotr Mróz; Katarzyna Gramacka; Agnieszka Namysł-Kaletka; Jakub Lipiński; Agniszka Zembroń-Łacny


Association between Stereotactic Radiotherapy and Death from Brain Metastases of Epithelial Ovarian Cancer: a Gliwice Data Re-Analysis with Penalization

Volume 18, Issue 4, April 2017, Pages 1113-1116

Andrzej Tukiendorf; Mohammad Ali Mansournia; Jerzy Wydmański; Edyta Wolny-Rokicka


Thyroid Function after Postoperative Radiation Therapy in Patients with Breast Cancer

Volume 17, Issue 10, October 2016, Pages 4577-4581

Edyta Wolny-Rokicka; Andrzej Tukiendorf; Jerzy Wydmański; Danuta Roszkowska; Bogusław Staniul; Agnieszka Zembroń-Łacny