Author = Shoji Kubo
Number of Articles: 4
1. Precancerous Lesions and Liver Atrophy as Risk Factors for Hepatolithiasis-Related Death after Liver Resection for Hepatolithiasis

Volume 21, Issue 12, December 2020, Pages 3647-3654

Toru Miyazaki; Hiroji Shinkawa; Shigekazu Takemura; Shogo Tanaka; Ryosuke Amano; Kenjiro Kimura; Go Ohira; Kohei Nishio; Masahiko Kinoshita; Jun Tsuchi; Atsushi Ishihara; Shimpei Eguchi; Daisuke Shirai; Takatsugu Yamamoto; Kenichi Wakasa; Norifumi Kawada; Shoji Kubo


2. New Hepatic Resection Criteria for Intermediate-Stage Hepatocellular Carcinoma Can Improve Long-Term Survival: A Retrospective, Multicenter Collaborative Study

Volume 21, Issue 10, October 2020, Pages 2903-2911

Hiroya Iida; Masaki Kaibori; Fumitoshi Hirokawa; Yoshihiro Inoue; Masaki Ueno; Kousuke Matsui; Morihiko Ishizaki; Shogo Tanaka; Shigekazu Takemura; Takeo Nomi; Daisuke Hokutou; Takehiro Noda; Hidetoshi Eguchi; Takuya Nakai; Hiromitsu Maehira; Haruki Mori; Masaji Tani; Shoji Kubo


3. Impact of the Preoperative C-reactive Protein to Albumin Ratio on the Long-Term Outcomes of Hepatic Resection for Intrahepatic Cholangiocarcinoma

Volume 21, Issue 8, August 2020, Pages 2373-2379

Tokuji Ito; Hiroji Shinkawa; Shigekazu Takemura; Shogo Tanaka; Takayoshi Nishioka; Toru Miyazaki; Atsushi Ishihara; Shoji Kubo


4. The Clinical Significance of Fluorine-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography in Patients with Occupational Cholangiocarcinoma

Volume 19, Issue 7, July 2018, Pages 1753-1759

Masahiko Kinoshita; Shigekazu Takemura; Shogo Tanaka; Hiroji Shinkawa; Genya Hamano; Tokuji Ito; Masaki Koda; Takanori Aota; Yasuni Nakanuma; Yasunori Sato; Shoji Nakamori; Akira Arimoto; Takatsugu Yamamoto; Hideyoshi Toyokawa; Shoji Kubo