Author = Zhanerke Azhetova
Corpus Uteri Cancer in Kazakhstan: Recent Incidence Trends

Volume 24, Issue 3, March 2023, Pages 849-857

Zhanerke Azhetova; Zaituna Khamidullina; Zhansaya Telmanova; Aigerim Assylbek; Zarina Bilyalova; Gulnur Igissinova; Galiya Orazova; Dinara Kassenova; Dinara Tarzhanova; Kenzhetay Kazbekova; Kaldybay Idrissov; Zulpiya Jakipbekova; Yelizaveta Shuasheva; Gulzira Dolanova; Yerlan Kuandykov; Vladimir Mutagirov; Tleuberdi Kuandykov; Nurbek Igissinov


Trend in Gastric Cancer Mortality in Kazakhstan

Volume 23, Issue 11, November 2022, Pages 3779-3789

Nurbek Igissinov; Rustem Taszhanov; Zhansaya Telmanova; Aida Baibusunova; Kulsara Rustemova; Zarina Bilyalova; Gulnur Igissinova; Indira Kudaibergenova; Saken Kozhakhmetov; Serikbay Orazbayev; Zhanerke Azhetova; Gaukhar Nurtazinova; Umetaly Sayakov; Fatima Dzhumabayeva; Kuanysh Kulayev; Kaldybay Idrissov; Tleuberdi Kuandykov; Vladimir Mutagirov; Nasriddin Shapambayev


Geographic Variability of Gastric Cancer Incidence in Kazakhstan

Volume 23, Issue 6, June 2022, Pages 1935-1944

Rustem Taszhanov; Zhansaya Telmanova; Yerkezhan Zhadykova; Lyailya Akhmetova; Akmaral Zhantureyeva; Zhanar Bukeyeva; Gulshara Aimbetova; Dinara Kassenova; Zhanerke Azhetova; Zhanar Kozhakhmetova; Serikbay Orazbayev; Kairat Adaibayev; Kadyr Ospanov; Kuanysh Kulayev; Yerlan Kuandykov; Zarina Bilyalova; Gulnur Igissinova; Saken Kozhakhmetov; Marcis Leja; Nurbek Igissinov