Keywords = geographical variation
Liver Cancer Incidence in Kazakhstan: Fifteen-Year Retrospective Study

Volume 25, Issue 5, May 2024, Pages 1763-1775

Nurbek Igissin; Didar Orazbayev; Zhansaya Telmanova; Indira Kudaibergenova; Niyazbek Mamatov; Zarina Bilyalova; Gulnur Igissinova; Kulsara Rustemova; Dulat Turebayev; Akzhunis Jexenova; Kairat Adaibayev; Umetaly Sayakov; Fatima Dzhumabayeva; Svetlana Muratbekova; Luliia Sitnikova; Nariman Syzdykov; Ivan Shishkin; Karina Kozhakhmet


Epidemiology of Breast Cancer Mortality in Kazakhstan, trends and Geographic Distribution

Volume 24, Issue 10, October 2023, Pages 3361-3371

Nurbek Igissinov; Assem Toguzbayeva; Zaituna Khamidullina; Zhansaya Telmanova; Zarina Bilyalova; Indira Kudaibergenova; Svetlana Muratbekova; Gulnur Igissinova; Kulsara Rustemova; Dariyana Kulmirzayeva; Nariman Syzdykov; Rustem Taszhanov; Dulat Turebayev; Galiya Orazova; Dinara Kassenova; Violetta Detochkina; Daulet Baibosynov; Yerlan Kuandykov


Lymphosarcoma Incidence in Kazakhstan: A Retrospective Survey (2010-2019)

Volume 24, Issue 6, June 2023, Pages 1885-1896

Farkhat Bayembayev; Raushan Rakhimzhanova; Tairkhan Dautov; Aigul Saduakassova; Zhansaya Telmanova; Zarina Bilyalova; Nurbek Igissinov


Epidemiology of Lung Cancer in Kazakhstan: Trends and Geographic Distribution

Volume 24, Issue 5, May 2023, Pages 1521-1532

Daulet Yessenbayev; Zaituna Khamidullina; Dinara Tarzhanova; Galiya Orazova; Tolkyn Zhakupova; Dinara Kassenova; Zarina Bilyalova; Gulnur Igissinova; Umetaly Sayakov; Fatima Dzhumabayeva; Asel Imankulova; Kaldybay Idrissov; Saltanat Urazova; Ardak Omarbekov; Dulat Turebayev; Kairat Adaibayev; Saken Kozhakhmetov; Kulsara Rustemova; Zhansaya Telmanova; Indira Kudaibergenova; Nurbek Igissinov


Trend in Gastric Cancer Mortality in Kazakhstan

Volume 23, Issue 11, November 2022, Pages 3779-3789

Nurbek Igissinov; Rustem Taszhanov; Zhansaya Telmanova; Aida Baibusunova; Kulsara Rustemova; Zarina Bilyalova; Gulnur Igissinova; Indira Kudaibergenova; Saken Kozhakhmetov; Serikbay Orazbayev; Zhanerke Azhetova; Gaukhar Nurtazinova; Umetaly Sayakov; Fatima Dzhumabayeva; Kuanysh Kulayev; Kaldybay Idrissov; Tleuberdi Kuandykov; Vladimir Mutagirov; Nasriddin Shapambayev


Epidemiology of Esophageal Cancer in Kazakhstan

Volume 13, Issue 3, March 2012, Pages 833-836