Author = Nurbek Igissinov
Number of Articles: 6
1. Impact of Screening on Breast Cancer Incidence in Kazakhstan: Results of Component Analysis

Volume 22, Issue 9, September 2021, Pages 2807-2817

Assem Toguzbayeva; Zhansaya Telmanova; Arman Khozhayev; Aizhan Jakipbayeva; Gulshara Aimbetova; Akmaral Zhantureyeva; Zarina Bilyalova; Saltanat Urazova; Gulnur Igissinova; Botagoz Turdaliyeva; Malcolm Anthony Moore; Nurbek Saginbekovich Igissinov


2. New Trends of Cervical Cancer Incidence in Kazakhstan

Volume 22, Issue 4, April 2021, Pages 1295-1304

Nurbek Igissinov; Gulnur Igissinova; Zhansaya Telmanova; Zarina Bilyalova; Dariyana Kulmirzayeva; Zhanar Kozhakhmetova; Saltanat Urazova; Dulat Turebayev; Gaukhar Nurtazinova; Ardak Omarbekov; Aigul Almabayeva; Zhanar Bukeyeva; Dinara Tarzhanova; Altyn Moldabayeva; Marina Zhanaliyeva; Ainagul Kazbekova; Vladimir Openko; Saken Kozhakhmetov; Yerlan Kuandykov


3. Prevalence and Potential Risk Factors of Helicobacter pylori Infection among Asymptomatic Individuals in Kazakhstan

Volume 22, Issue 2, February 2021, Pages 597-602

Linda MeÅūmale; Inese Polaka; Dace Rudzite; Reinis Vangravs; Ilze Kikuste; Sergei Parshutin; Ilva Daugule; Altynbek Tazhedinov; Tatyana Belikhina; Nurbek Igissinov; Jin Young Park; Rolando Herrero; Marcis Leja


4. Prevalence of Atrophic Gastritis in Kazakhstan and the Accuracy of Pepsinogen Tests to Detect Gastric Mucosal Atrophy

Volume 20, Issue 12, December 2019, Pages 3825-3829

Linda Mezmale; Sergejs Isajevs; Inga Bogdanova; Inese Polaka; Anna Krigere; Dace Rudzite; Aiga Rudule; Ilze Kikuste; Sergei Parshutin; Altynbek Tazhedinov; Dmitry Mushinskiy; Darkhan Sametayev; Tatyana Belikhina; Nurbek Igissinov; Jin Young Park; Rolando Herrero; Marcis Leja


5. Thyroid Cancer in Kazakhstan: Component Analysis of Incidence Dynamics

Volume 20, Issue 9, September 2019, Pages 2875-2880

Nurbek Igissinov; Saken Kozhakhmetov; Marzhan Zhantubetova; Gulnur Igissinova; Zarina Bilyalova; Gulnur Akpolatova; Vladimir Lyust; Sarsembi Koblandin; Dulat Turebayev; Kairat Adaibayev; Ardak Omarbekov; Dinara Tarzhanova; Akmaral Zhantureyeva; Askar Esseyev


6. Component Analysis of Laryngeal Cancer Incidence Dynamics in Kazakhstan from 1999 to 2014

Volume 17, Issue 9, September 2016, Pages 4451-4456

Vera Zatonskikh; Nurbek Igissinov; Saginbek Igissinov; Gulnur Igissinova; Zarina Bilyalova; Dariyana Kulmirzayeva; Anatoliy Venglovskiy