Author = Nariman Syzdykov
Liver Cancer Incidence in Kazakhstan: Fifteen-Year Retrospective Study

Volume 25, Issue 5, May 2024, Pages 1763-1775

Nurbek Igissin; Didar Orazbayev; Zhansaya Telmanova; Indira Kudaibergenova; Niyazbek Mamatov; Zarina Bilyalova; Gulnur Igissinova; Kulsara Rustemova; Dulat Turebayev; Akzhunis Jexenova; Kairat Adaibayev; Umetaly Sayakov; Fatima Dzhumabayeva; Svetlana Muratbekova; Luliia Sitnikova; Nariman Syzdykov; Ivan Shishkin; Karina Kozhakhmet


Hypopharynx Cancer Incidence in Kazakhstan: 2017-2021

Volume 24, Issue 12, December 2023, Pages 4043-4051

Darkhan Ahmedin; Abay Makishev; Zhansaya Telmanova; Dulat Turebayev; Dinara Tarzhanova; Alina Shelestyuk; Vladimir Lyust; Dinara Kassenova; Vladimir Grigorevskiy; Gulnur Igissinova; Zarina Bilyalova; Nariman Syzdykov; Svetlana Muratbekova; Nurbek Igissinov


Epidemiology of Breast Cancer Mortality in Kazakhstan, trends and Geographic Distribution

Volume 24, Issue 10, October 2023, Pages 3361-3371

Nurbek Igissinov; Assem Toguzbayeva; Zaituna Khamidullina; Zhansaya Telmanova; Zarina Bilyalova; Indira Kudaibergenova; Svetlana Muratbekova; Gulnur Igissinova; Kulsara Rustemova; Dariyana Kulmirzayeva; Nariman Syzdykov; Rustem Taszhanov; Dulat Turebayev; Galiya Orazova; Dinara Kassenova; Violetta Detochkina; Daulet Baibosynov; Yerlan Kuandykov