Keywords = Kazakhstan
Number of Articles: 20
1. Impact of Screening on Breast Cancer Incidence in Kazakhstan: Results of Component Analysis

Volume 22, Issue 9, September 2021, Pages 2807-2817

Assem Toguzbayeva; Zhansaya Telmanova; Arman Khozhayev; Aizhan Jakipbayeva; Gulshara Aimbetova; Akmaral Zhantureyeva; Zarina Bilyalova; Saltanat Urazova; Gulnur Igissinova; Botagoz Turdaliyeva; Malcolm Anthony Moore; Nurbek Saginbekovich Igissinov


2. New Trends of Cervical Cancer Incidence in Kazakhstan

Volume 22, Issue 4, April 2021, Pages 1295-1304

Nurbek Igissinov; Gulnur Igissinova; Zhansaya Telmanova; Zarina Bilyalova; Dariyana Kulmirzayeva; Zhanar Kozhakhmetova; Saltanat Urazova; Dulat Turebayev; Gaukhar Nurtazinova; Ardak Omarbekov; Aigul Almabayeva; Zhanar Bukeyeva; Dinara Tarzhanova; Altyn Moldabayeva; Marina Zhanaliyeva; Ainagul Kazbekova; Vladimir Openko; Saken Kozhakhmetov; Yerlan Kuandykov


3. Thyroid Cancer in Kazakhstan: Component Analysis of Incidence Dynamics

Volume 20, Issue 9, September 2019, Pages 2875-2880

Nurbek Igissinov; Saken Kozhakhmetov; Marzhan Zhantubetova; Gulnur Igissinova; Zarina Bilyalova; Gulnur Akpolatova; Vladimir Lyust; Sarsembi Koblandin; Dulat Turebayev; Kairat Adaibayev; Ardak Omarbekov; Dinara Tarzhanova; Akmaral Zhantureyeva; Askar Esseyev


4. HPV Types Distribution in General Female Population and in Women Diagnosed with Cervical Cancer Across Western Kazakhstan

Volume 20, Issue 4, April 2019, Pages 1089-1096

Saule K Balmagambetova; Andrea Tinelli; Olzhas N Urazayev; Kanshaiym Z Sakieva; Arip K Koyshybaev; Dinara A Zholmukhamedova; Saltanat T Urazayeva


5. Analysis of Delays in Breast Cancer Treatment and Late-Stage Diagnosis in Kazakhstan

Volume 19, Issue 9, September 2018, Pages 2519-2525

Askar S Chukmaitov; Dilyara R Kaidarova; Shnar T Talaeyva; Vanessa B Sheppard; Haiyong Xu; Uma Siangphoe; Susan L Ettner


6. Epidemiology of HPV Infection and HPV-Related Cancers in Kazakhstan: a Review

Volume 19, Issue 5, May 2018, Pages 1175-1180

Gulzhanat Aimagambetova; Azliyati Azizan


10. Epidemiological Assessment of Leukemia in Kazakhstan, 2003-2012

Volume 15, Issue 16, December 2014, Pages 6969-6972


18. Epidemiology of Esophageal Cancer in Kazakhstan

Volume 13, Issue 3, March 2012, Pages 833-836